Creat el 26 Març 2013
Imprimeix

RÈGIM SANCIONADOR SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS DE MANLLEU

 

 

PESCAR FORA DELS PESCANTS AUTORITZATS PER LA SPEM:

Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto, el testimoni de varis Socis per escrit o el del Soci

que l’ha pesat.

    1. Per pescar en un pescant no autoritzat per SPEM i no comunicar-ho a la Junta

Sanció : 0 Punts en el concurs on s’ha comes la infracció, sense possibilitat de recuperació.

  1. Ser reincident en pescar a pescants no autoritzar per SPEM (arribar a tres sancions sumant

totes les temporades des de l’entrada en vigor d’aquest Règim sancionador)

Sanció : Expulsat com a Soci de la SPEM, deixant a cero tots els concursos de la temporada en curs.

PER PORTAR A PESAR PEIXOS NO CAPTURATS AL CONCURS:

  1. Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto o el testimoni de varis Socis per escrit,

que un Soci ha portar a pesar qualsevol quantitat de peix que no hagi capturar dintre el Concurs:

Sanció: Expulsat com a Soci de la SPEM, deixant a cero tots els concursos de la temporada en curs.

Si el Soci ho reconeix públicament i demana disculpes a la SPEM, bé en una concentració o bé en

l’Assemblea General ordinària, i sempre que no sigui reincident, es readmetrà com a Soci a la temporada

següent.

PER DONAR-SE PEIXOS ENTRE PESCADORS O ACEPTAR-LOS

  1. Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto o el testimoni de varis Socis per escrit,

que un Soci ha donat o acceptat qualsevol quantitat de peixos que posteriorment es porten a pesar.

Sanció: Expulsat com a Soci de la SPEM, deixant a cero tots els concursos de la temporada en curs.

Si el Soci ho reconeix públicament i demana disculpes a la SPEM, bé en una concentració o bé a l’Assemblea

General ordinària, i sempre que no sigui reincident, es readmetrà com a Soci a la temporada següent.

PER PESCAR AMB ESQUÉS O MITJANS NO PERMESOS A LA LLEI DE PESCA SEGONS

DOG I NORMES SPEM

  1. Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto o el testimoni de varis Socis per escrit,

que un Soci ha pescat amb esqués o mitjans no permesos per la Llei de Pesca de la Generalitat de

Catalunya, dintre el Concurs:

Sanció: 0 Punts, en el concurs on s’ha comes la infracció, sense possibilitat de recuperació.

INCUMPLIR L’HORARI DE PESCA, TAN A L’ARRIBAR COM AL PLEGAR.

  1. Val tot el peix capturat dintre de l’horari de pesca, encara que es tregui de l’aigua una vegada acabat

el concurs. Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto o el testimoni de varis Socis

per escrit, que un Soci ha incomplert l’horari de pesca, posant-se a pescar abans o plegant desprès

de l’horari establert, o donats per bona una captura en que la picada estava fora d’horari:

Sanció: Capot, en el concurs on s’ha comes la infracció, amb possibilitat de recuperació.

CAUSAR MOLESTIES ALS DEMES SOCIS

  1. Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto o el testimoni de varis Socis per escrit,

que un Soci ha estat molestant als demés Concursants, amb actes com tirar pedres o objectes

similars als pescants, fer fresa per sobre el decibels que marca la llei o impedir la pràctica

normal de la pesca:

Sanció: Capot, en el concurs on s’ha comes la infracció, sense possibilitat de recuperació.

 

 

Manlleu, 1 d'Abril de 2013

La Junta.

 

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar