Règim Sancionador

RÈGIM SANCIONADOR SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS DE MANLLEU
 
PESCAR FORA DELS PESCANTS AUTORITZATS PER LA SPEM:
Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto, el testimoni de varis Socis per escrit o el del Soci que l’ha pesat.
 
1. Per pescar en un pescant no autoritzat per SPEM i no comunicar-ho a la Junta
Sanció0 Punts en el concurs on s’ha comes la infracció, sense possibilitat de recuperació.
 
2. Ser reincident en pescar a pescants no autoritzar per SPEM (arribar a tres sancions sumant  totes les temporades des de l’entrada en vigor d’aquest Règim sancionador)
Sanció : Expulsat com a Soci de la SPEM, deixant a cero tots els concursos de la temporada en curs.
 
3. PER PORTAR A PESAR PEIXOS NO CAPTURATS AL CONCURS:
Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto o el testimoni de varis Socis per escrit, que un Soci ha portar a pesar qualsevol quantitat de peix que no hagi capturar dintre el Concurs:
Sanció: Expulsat com a Soci de la SPEM, deixant a cero tots els concursos de la temporada en curs. Si el Soci ho reconeix públicament i demana disculpes a la SPEM, bé en una concentració o bé en  l’Assemblea General ordinària, i sempre que no sigui reincident, es readmetrà com a Soci a la temporada següent.
4. PER DONAR-SE PEIXOS ENTRE PESCADORS O ACEPTAR-LOS
Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto o el testimoni de varis Socis per escrit, que un Soci ha donat o acceptat qualsevol quantitat de peixos que posteriorment es porten a pesar.
Sanció: Expulsat com a Soci de la SPEM, deixant a cero tots els concursos de la temporada en curs. Si el Soci ho reconeix públicament i demana disculpes a la SPEM, bé en una concentració o bé a l’Assemblea General ordinària, i sempre que no sigui reincident, es readmetrà com a Soci a la temporada següent.
 
5. PER PESCAR AMB ESQUÉS O MITJANS NO PERMESOS A LA LLEI DE PESCA SEGONS DOG I NORMES SPEM
Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto o el testimoni de varis Socis per escrit,  que un Soci ha pescat amb esqués o mitjans no permesos per la Llei de Pesca de la Generalitat de Catalunya, dintre el Concurs:
Sanció: 0 Punts, en el concurs on s’ha comes la infracció, sense possibilitat de recuperació.
 
6. INCUMPLIR L’HORARI DE PESCA, TAN A L’ARRIBAR COM AL PLEGAR.
Val tot el peix capturat dintre de l’horari de pesca, encara que es tregui de l’aigua una vegada acabat el concurs. Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto o el testimoni de varis Socis per escrit, que un Soci ha incomplert l’horari de pesca, posant-se a pescar abans o plegant desprès de l’horari establert, o donats per bona una captura en que la picada estava fora d’horari:
Sanció: Capot, en el concurs on s’ha comes la infracció, amb possibilitat de recuperació.
 
7. CAUSAR MOLESTIES ALS DEMES SOCIS
Si es demostra amb proves fermes com un vídeo, una foto o el testimoni de varis Socis per escrit, que un Soci ha estat molestant als demés Concursants, amb actes com tirar pedres o objectes similars als pescants, fer fresa per sobre el decibels que marca la llei o impedir la pràctica normal de la pesca:
Sanció: Capot, en el concurs on s’ha comes la infracció, sense possibilitat de recuperació.
 
 
Manlleu, 1 d'Abril de 2013
La Junta.