Cart

1946

La Guerra va fer desaparèixer moltes coses, però la nostre Societat va continuar endavant una vegada acabada, i així el dia 1 de Juny de 1946, sota la Presidència del Sr. Josep Rierola Isern, i amb el nom de "SOCIETAT ESPORTIVA DE PESCADORS DE MANLLEU", continuava endavant.

La Junta estava constituïide per:

President: Josep Rierola Isern Vice-president: Josep Mir Costa Tresorer: Joan Riera Vilardell Secretari: Teodoro Torra Oriol Vocals: Antoni Pou Solá i Benvingut Solá Pujols

Dimarts, 01 Març 2022